փակիր գրադարանի այս բաժինը Մատթէոս Կաթողիկոս
Դիտել փաստաթուղթը Առաջնորդ լուսաշաւիղ ճանապարհին յաւիտենական կենաց
Դիտել փաստաթուղթը Բարի մարդ եւ բարի քրիստոնեայ
Դիտել փաստաթուղթը Բարի մարդ եւ բարի քրիստոնեայ (1860)
Դիտել փաստաթուղթը Դիտողութիւն ճշմարտութեան Ս. Աւետարանին Յիսուսի Քրիստոսի
Դիտել փաստաթուղթը Խորհրդածութիւն շնորհաց եւ նշանաց եւ խորհրդոյ քրիստոսական սուրբ եկեղեցւոյ ի պէտս ուղղափառ մանկանց նորի
Դիտել փաստաթուղթը Ծանօթութիւն ի վերայ մասանց սրբոց
Դիտել փաստաթուղթը Հայելի աստուածային շնորհաց
Դիտել փաստաթուղթը Հանդիսարան ուղղափառութեան հայոց եկեղեցւոյ
Դիտել փաստաթուղթը Հաստատութիւն ստուգութեան Դաշանց թղթոյն
Դիտել փաստաթուղթը Հերքումն զրախնդիր վայրաբանութեանց ոմանց մերազնեայ տկարամիտ անձանց
Դիտել փաստաթուղթը Ներածութիւն աստուածաբանական գիտելեաց
Դիտել փաստաթուղթը Ուղեցոյց քրիստոնէական ուղղափառ վարդապետութեան
Դիտել փաստաթուղթը Սխալմունք դասատետրին մեկնութեան խորհրդոյ եւ արարողութեանց սրբոյ պատարագին