փակիր գրադարանի այս բաժինը Մ. Ա.
Դիտել փաստաթուղթը Հայոց եկեղեցին եւ ամերիկացի քարոզիչք
Դիտել փաստաթուղթը Պատասխանի կարեւոր հարցմանն նորին բրիտանական վեհափառութեան վսեմափայլ դեսպանին թէ «Լուսաւորչական հայերը` Բողոքականներն իրենց հետ Քրիստոնեայ կը համարի՞ն