փակիր գրադարանի այս բաժինը Մաքսըմաճեանց, Սարգիս
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ քերականութիւն հայերէն լեզուի ի պէտս ժողովրդական դպրոցաց