փակիր գրադարանի այս բաժինը Մելիք-Թանգեան Ն.
Դիտել փաստաթուղթը Աշխարհաբարի քերականութիւնը