փակիր գրադարանի այս բաժինը Միխայէլ Ասորի
Դիտել փաստաթուղթը Ժամանակագրութիւն (1870)
Դիտել փաստաթուղթը Ժամանակագրութիւն Տեառն Միխայէլի Ասորւոյ Պատրիարքի (1871)