փակիր գրադարանի այս բաժինը Մարկոսեան Մամբրէ
Դիտել փաստաթուղթը Երկու խօսք եկեղեցւոյ պաշտօնէից ուղղուած