փակիր գրադարանի այս բաժինը Մեդասդասիս, Պիետրո
Դիտել փաստաթուղթը Ապաստանարան սիրոյ Մեդասդասեայ