փակիր գրադարանի այս բաժինը Մարթէն Էմէ Լ.
Դիտել փաստաթուղթը Դաստիարակութիւն մարց կամ քաղաքակրթութիւն ազգի մարդկան ի ձեռն կանանց