փակիր գրադարանի այս բաժինը Աղունակեանց Յ.
Դիտել փաստաթուղթը Խաչակիր օրացոյց 1877 թուականին Քրիստոսի