փակիր գրադարանի այս բաժինը Մեծատունեան, Եղիշէ
Դիտել փաստաթուղթը Դաշնագիր աւետարանական սիրոյ եւ միաբանութեան
Դիտել փաստաթուղթը Մասեայ որդւոյն, Եղիշէի օրհնութեան քնարը