փակիր գրադարանի այս բաժինը Մոնոտ, Ատոլֆ
Դիտել փաստաթուղթը Լուսիլլա կամ Սուրբ Գրոց ընթերցմանը վրայ