փակիր գրադարանի այս բաժինը Մովսէս Խորենացի
Դիտել փաստաթուղթը Исторiя Арменiи
Դիտել փաստաթուղթը Աշխարհացոյց Է դարու
Դիտել փաստաթուղթը Աշխարհացոյց Մովսեսի Խորենացւոյ
Դիտել փաստաթուղթը Մատենագրութիւնք (1865)
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն հայոց (1881)