փակիր գրադարանի այս բաժինը Մուրատեանց, Մելքիսեդեկ
Դիտել փաստաթուղթը Երկու խօսք Ռուսաստանի հայոց կրօնական եւ կրթական վիճակին վերայ
Դիտել փաստաթուղթը Մելքիսեդեկի եպիսկոպոսի Զմիւռնիոյ նամականի առ Տ. Կարապետ երէց Սեթեան
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Հայաստանեայց առաքելական Սուրբ եկեղեցւոյ
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն քրիստոնէական եկեղեցւոյ