փակիր գրադարանի այս բաժինը Մսերեան, Գ.
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ դիցաբանութիւն