փակիր գրադարանի այս բաժինը Յովհաննիսեան, Սեղբեստրոս
Դիտել փաստաթուղթը Աշխարհաբառ քրիստոնէական կրթութիւնք եւ այլ աղօթք