փակիր գրադարանի այս բաժինը Յովհաննէս եպիսկոպոս
Դիտել փաստաթուղթը Երուսաղեմի Յովհաննէս եպիսկոպոսի թուղթը առ Աբաս Աղուանից կաթուղիկոս