փակիր գրադարանի այս բաժինը Մխիթար Անեցի
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն (1879)