փակիր գրադարանի այս բաժինը Յովհան Արճիշեցի
Դիտել փաստաթուղթը Մեկնութիւն ահաւոր խորհրդոյ սրբոյ պատարագին