փակիր գրադարանի այս բաժինը Յովհաննէս Մկրտիչ
Դիտել փաստաթուղթը Աղօթք հաղորդասէր հոգւոյ