փակիր գրադարանի այս բաժինը Շահնազարեան, Դանիէլ
Դիտել փաստաթուղթը Մայր ցուցակ ձեռագիր մատենից գրադարանի Սրբոյ աթոռոյն Էջմիածնի