փակիր գրադարանի այս բաժինը Յովհաննիսեան, Սեղբեստրոս
Դիտել փաստաթուղթը Աշխարհաբառ քրիստոնէական կրթութիւնք եւ այլ աղօթք
Դիտել փաստաթուղթը Հաւաքումն քրիստոնէական պարտուց սրբոց խորհրդոց եւ պատուիրանաց եկեղեցւոյ