փակիր գրադարանի այս բաժինը Այտընեան, Արսէն
Դիտել փաստաթուղթը Երգք սրբոյ պատարագի եկեղեցւոյ Հայաստանեայց, յերիւրեալք ըստ օրինաց արեւմտեան երաժշտութեան
Դիտել փաստաթուղթը Քերականութիւն աշխարհաբար կամ արդի հայերէն լեզուի
Դիտել փաստաթուղթը Քերականութիւն աշխարհաբար կամ արդի հայերէն լեզուի
Դիտել փաստաթուղթը Քննական քերականութիւն աշխարհաբար կամ արդի հայերէն լեզուի