փակիր գրադարանի այս բաժինը Շուպպե, Օտտակար
Դիտել փաստաթուղթը Երկու բարեկամ կամ Պետրոսի ճանապարհորդութիւնը դէպի Ճապոնիայ