Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Նորիկեան, Նշան
Title: Տեղեկագիր նորոգութեան Ազգային հիւանդանոցին 1864-1865
Publisher (standardized): տպագր. Ռուբեն Քյուրքչյանի
Publisher (as it is on book): Տպագրութիւն Քիւրքճեան
Place (standardized): [Կ. Պոլիս]
Year of Publication: 1866
Notes: Նկարագրված օրինակը տիտղոսաթերթ չունի: Նկարագրությունը կատարված է շապիկից և բնագրից: Շապիկը՝ զարդափակ: Ա. Ղազիկյանը և Գ. Զարբհանալյանը տպագրությունը նշում են Հովհաննես Մյուհենտիսյան, առանց էջերի քանակի, իսկ տպագրության թվականը` 1864-1865` հարցականով, հավանաբար նրանք գիրքը չեն տեսել: Հեղինակի և տպագրության տարեթվի տվյալները վերցված են բնագրի վերջից, տպարանի տվյալը՝ շապիկի վերջերեսից: Տպագրության վայրի տվյալը վերականգնվել է ըստ տպարանի տվյալի:
Շարվ. 14x8 սմ։
6, 1 չհ. էջ:
File size: 764 KB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2018, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia