փակիր գրադարանի այս բաժինը Շահազիզեան, Յարութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Բացատրութիւն ընդդէմ գրութեան Գալուստ Շերմազանեանի, որ «Արարատ» լրագրումը փետրվար ամսոյ սոյն ամի տպեալ էր