փակիր գրադարանի այս բաժինը Շահվէրդեանց, Գէորգ
Դիտել փաստաթուղթը Վարդ եւ Մանիշակ