փակիր գրադարանի այս բաժինը Չօլագեան, Մկրտիչ
Դիտել փաստաթուղթը Դասագիրք ազգային պատմութեան Հայոց (1871)
Դիտել փաստաթուղթը Դասագիրք ազգային պատմութեան Հայոց (1875)