փակիր գրադարանի այս բաժինը Պէռնարտէն տը Սէն-Փիէր
Դիտել փաստաթուղթը Պօղ եւ Վիրգինէ (1881, 3-րդ տպագր.)
Դիտել փաստաթուղթը Վէպք ի Պօղ եւ ի Վիրգինիա