փակիր գրադարանի այս բաժինը Շիրոյեան, Ղեւոնդ
Դիտել փաստաթուղթը Անխօս Մարգարիտ