փակիր գրադարանի այս բաժինը Անանիա Նարեկացի
Դիտել փաստաթուղթը Գիր խոստովանութեան