փակիր գրադարանի այս բաժինը Պաղտասարեան, Գ.
Դիտել փաստաթուղթը Աշնան տերեւներ կամ հետեւանք գիճութեան եւ դարմանք նոցին
Դիտել փաստաթուղթը Ասպար կենաց կամ գաղտնիք հեշտական մոլութեանց
Դիտել փաստաթուղթը Բանալի անգղիական լեզուի
Դիտել փաստաթուղթը Բանալի անգղիերէն լեզուի (1875)
Դիտել փաստաթուղթը Գաղտնիք ամուսնութեան կամ առաջնորդ ամուսնական կենաց վասն ամուսնացելոց եւ ամուսնացողաց
Դիտել փաստաթուղթը Լապտեր ծնողաց
Դիտել փաստաթուղթը Նոր օրացոյց ժողովրդական 1872 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց 1321
Դիտել փաստաթուղթը Նուէր եւ բարեկամ մանկանց
Դիտել փաստաթուղթը Պատերազմ ընդդէմ թշնամեաց մարդկային կենաց կամ առողջ, երջանիկ եւ երկար կեանք անցնելու միջոցները
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց ժողովրդական 1873 թուականին Քրիստոսի եւ հայոց ՌՅԻԲ-1322
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց ժողովրդական 1874 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԻԳ-1323
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց ժողովրդական 1875 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԻԴ-1324
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց ժողովրդական 1877