փակիր գրադարանի այս բաժինը Շմիտ Քրիստոֆ
Դիտել փաստաթուղթը Անտառաց մատուռը
Դիտել փաստաթուղթը Գլարա կամ անմեղութեան վտանգները
Դիտել փաստաթուղթը Ժէնըվիէվ (1865)
Դիտել փաստաթուղթը Ժէնըվիէվ (1876)
Դիտել փաստաթուղթը Մարիամ կամ ծաղիկի կողովը