փակիր գրադարանի այս բաժինը Շիրակունի, Թէոդորոս
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ դասատետր ազգային պատմութեան