փակիր գրադարանի այս բաժինը Անանիա Շիրակացի
Դիտել փաստաթուղթը Մնացորդք բանից