փակիր գրադարանի այս բաժինը Պարոնեան, Կ.
Դիտել փաստաթուղթը Ընդարձակ համազգային օրացոյց հանրագիտական 1901 թուականին Քրիստոսի