փակիր գրադարանի այս բաժինը Ուղուրլեան, Մեսրոպ
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն հայոց գաղթականութեան եւ շինութեան եկեղեցւոյ նոցա ի Լիվոռնոյ քաղաքի