փակիր գրադարանի այս բաժինը Պէյազեան, Յարութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Ընթացք քաղաքական աշխարհագրութեան