փակիր գրադարանի այս բաժինը Պէռթէ
Դիտել փաստաթուղթը Դասագիրք ընդհանուր պատմութեան (1860)
Դիտել փաստաթուղթը Դասագիրք ընդհանուր պատմութեան (1861)