փակիր գրադարանի այս բաժինը Պընյըն, Ճօն
Դիտել փաստաթուղթը Քրիսթիան եօլճըլըղը եանի միւմինին հէլագ շէհրինտէն սէմավի շէհրէ սէյահէթի