փակիր գրադարանի այս բաժինը Պօզաճեան, Յակովբոս
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ բառարան տաճկերէն–հայերէն