փակիր գրադարանի այս բաժինը Սավալանեան, Տիգրան
Դիտել փաստաթուղթը Պատասխանի ընդդէմ տետրակի Հ. Ռէմիճիօ Պուզէլլիին