փակիր գրադարանի այս բաժինը Սրուանձտեան, Գարեգին
Դիտել փաստաթուղթը Գրոց ու բրոց եւ Սասունցի Դաւիթ կամ Մհէրի դուռ
Դիտել փաստաթուղթը Թորոս Աղբար. Հայաստանի ճամբորդ: Մասն Ա
Դիտել փաստաթուղթը Թորոս Աղբար: Մասն Բ
Դիտել փաստաթուղթը Համով-հոտով
Դիտել փաստաթուղթը Հնոց եւ նորոց պատմութիւն վասն Դաւթի եւ Մովսէսի Խորենացւոյ
Դիտել փաստաթուղթը Մանանայ
Դիտել փաստաթուղթը Նոր ընթերցարան հայերէնի դպրութեան հայ մանկանց: Տետրակ Բ
Դիտել փաստաթուղթը Նոր ընթերցարան: Տետրակ Ա
Դիտել փաստաթուղթը Շուշան Շաւարշանայ
Դիտել փաստաթուղթը Քրիստոնէական ուսումն Հայաստանեայց Սուրբ եկեղեցւոյ