փակիր գրադարանի այս բաժինը Վարդովեան Պ.
Դիտել փաստաթուղթը Իննեւտասերորդ դարու մէջ աշխատութեան կատարելագործումը եւ հայուն արհեստից մէջ յետադիմելուն պատճառները