փակիր գրադարանի այս բաժինը Տանվիյլ
Դիտել փաստաթուղթը Ճառ յաղագս Հնոյն Երուսաղէմի եւ Տաճարին Սողոմոնի