փակիր գրադարանի այս բաժինը Ասլանեան, Ա.
Դիտել փաստաթուղթը Նոր աշխարհագրութիւն