փակիր գրադարանի այս բաժինը Աստուածատուրեան, Թադէոս
Դիտել փաստաթուղթը Համաբարբառ Հին եւ Նոր կտակարանաց