փակիր գրադարանի այս բաժինը Ավդալեանց, Յովհաննէս
Դիտել փաստաթուղթը Ճառ զոր ասաց վարժապետ պարոն Յովհաննէս Ավդալեանց ի ժողովի անդամոց Հայկեան մարդասիրական ճեմարանին որ ի Կալկաթա