փակիր գրադարանի այս բաժինը Արամեան, Ճանիկ
Դիտել փաստաթուղթը Առաջնորդ ֆռանսերէն լեզուի
Դիտել փաստաթուղթը Դասարան Հայկազն մանկանց
Դիտել փաստաթուղթը Դիտողութիւն ի վերայ տեղեկագրի կաթուղիկոսական յանձնաժողովոյ
Դիտել փաստաթուղթը Զէյթունցիք եւ լուսաւորչական հայք
Դիտել փաստաթուղթը Ընդունելութիւն ընծայի
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ բառգրքուկ հայերէն-տաճկերէն-ֆռանսերէն (1860)
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ բառգրքուկ հայերէն-տաճկերէն-ֆռանսերէն (1879)
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտագոյն բառարան արդեան լեզուի
Դիտել փաստաթուղթը Ռուսիա եւ ընդհանուր ժողով հայոց ի Կոստանդնուպօլիս
Դիտել փաստաթուղթը Վաւերագիրք խնդիր ազգային եկամտի