փակիր գրադարանի այս բաժինը Արասխանեան, Աւետիք
Դիտել փաստաթուղթը Հողի արդիւնաբերութիւնը եւ հասարակութիւնը