փակիր գրադարանի այս բաժինը Փիլոն Հիբրայեցի
Դիտել փաստաթուղթը Ճառք